full service design agency
CONTACT NL | EN

De stad Izegem vroeg Pars Pro Toto om bijstand bij de voorbereiding van een renovatieproject van het Stadhuis. De herinrichting van het stadhuis is immers een opportuniteit om gestalte te geven aan een meer klantgerichte organisatie met geoptimaliseerde dienstverlening.

Dit Service Design project formuleert antwoorden m.b.t. de voornaamste behoeften van de burgers, de kerntaken van de stad en hoe deze kerntaken maximaal klantvriendelijk te organiseren. 

De organisatie van de dienstverlening werd zowel ruimtelijk als inhoudelijk, technisch en organisatorisch herdacht. Tegelijkertijd werd ook aandacht besteed aan een personeelsvriendelijke aanpak.

De opdracht resulteerde in een nieuw organisatorisch model voor de stadsdiensten en enkele ruimtelijke scenario’s voor de herinrichting van het stadhuis.

  • posted
  • 1487 Days

©2010-2011 Font Squirrel. All rights reserved.