full service design agency
CONTACT NL | EN

Anderhalf jaar lang maakte Johan deel uit van het gesubsidieerde project Huminovation, dat als doel heeft kmo's innovatiever te maken door gebruikersgericht nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. 


De formule bestond uit een reeks workshops en een coaching traject waarbij een ervaren design manager de bedrijven bijstond in hun zoektocht naar meer competitiviteit. Het slotevent gaat door 29 maart in Brussel.

Meer informatie hier

  • posted
  • 2425 Days
  • tagged

©2010-2011 Font Squirrel. All rights reserved.