full service design agency
CONTACT NL | EN

Het Vlaams Theater Instituut (VTi) vroeg Pars Pro Toto hen bij te staan in een service design traject. 


Het doel was innovatieve diensten te bedenken die gestalte kunnen geven aan de toekomst van het VTi. 

Pars Pro Toto gebruikte de SIS Matrix (basis van de OVAM SIS Toolkit) als ruggengraat voor deze interventie. Op basis van 6 personas (die de kerndoelgroep van het VTi vertegenwoordigen) werd een menu van nieuwe en vernieuwende diensten ontwikkeld. 

Het resultaat geldt als input voor het nieuwe VTi beleidsplan.

  • posted
  • 1847 Days

©2010-2011 Font Squirrel. All rights reserved.