full service design agency
CONTACT NL | EN
De gezamenlijke inzamelmodules voor Bebat en Recupel worden ingezet op erg zichtbare plaatsen in een groot aantal winkelpunten. 

Ze hebben tot doel om meer batterijen, spaarlampen en kleine elektrische apparaten in te zamelen bij de consumenten. Hun aandeel in de restafvalzak moet dalen. Daarom moeten ze eenvoudiger kunnen gedeponeerd worden in plaats van jaren te liggen wachten in de kelder of op zolder.

De nieuwe modules communiceren op een veel directere en uniformere manier met de consumenten. De aandacht voor sortering, inzameling en recyclage wordt in het winkelpunt stevig opgevoerd.

Omdat we werken in een gesloten systeem (alle producten blijven van de opdrachtgevers), is alle polyethyleen in deze stroom perfect controleerbaar en recycleerbaar. De milieubelasting werd voor elk onderdeel in vraag gesteld en leidde meermaals tot optimalisaties. Alle elementen zijn eenvoudig scheidbaar en recycleerbaar.

De units zijn ook voorzien van een telemetriemodule die continu meet hoe vol de unit is en dit draadloos doorgeeft naar de logistieke partner. Zo is perfect te bepalen wanneer een unit geledigd moet worden, wat een aanzienlijke besparing in logistiek transport betekent!

©2010-2011 Font Squirrel. All rights reserved.