full service design agency
CONTACT NL | EN
Pars Pro Toto ontwierp deze verpakking voor Panasonic op een moment dat het marktaandeel sterk onder druk stond.

Door de user centered design approach slaagden we erin om een superieure verpakking te ontwikkelen die bovendien 8% goedkoper werd.

De analysefase omvatte verschillende deelanalyses: benchmarking batterij en aanverwante verpakkingen, gebruikersobservaties bij bejaarden en expertinfo. In overleg met de klant werden de voorstellen bijgestuurd tot vier mogelijke concepten.

Via Rapid Prototyping konden de functies van de gekozen concepten uitgebreid getest worden.

Na co÷rdinatie van de offerteronde werd de verpakking technisch verder uitgewerkt in samenspraak met de gekozen producent.

Pars Pro Toto verzorgde de productievoorbereiding en begeleiding tot aan de nulserie.

In de laatste fase hebben we ook de bijhorende toonbankdisplay ontworpen. Een niet onbelangrijk element in deze ontwikkeling: de nieuwe verpakking werd 8% goedkoper dan de oude!

©2010-2011 Font Squirrel. All rights reserved.