full service design agency
CONTACT NL | EN
Deze outdoor module voor de recyclageparken wil op een handige en zichtbare manier zoveel mogelijk batterijen verzamelen.
Het aandeel van deze fractie moet meer kunnen dalen in de restafvalzak van de consumenten: het is een nieuwe bron van materialen omdat meer dan 99% van alle elementen perfect worden gerecycleerd.

Batterijen worden eenvoudig en proper gedeponeerd in deze module, in plaats van jaren te liggen wachten in de kelder of op zolder.
Deze nieuwe visie wordt geillustreerd door de aandacht voor vormgeving en het streven naar een volwaardig consumentenproduct.

De module wordt bijna volledig geproduceerd in polyethyleen via rotatiegiettechniek. Omdat de producten in een gesloten systeem zitten (alles blijft altijd eigendom van de opdrachtgever), is alle PE in deze stroom perfect controleerbaar en recycleerbaar.

Alle onderdelen van deze modules zijn na gebruik eenvoudig scheidbaar en recycleerbaar.

©2010-2011 Font Squirrel. All rights reserved.