full service design agency
CONTACT NL | EN
In een gedeelte van de Gentse Brabantdam, de Vogelmarkt en een stuk van de Kouter is de weg- en spoorinfrastructuur aan vervanging toe. Deze ingrijpende werken zullen 3 jaar duren en zowel voor de handelaars als de bezoekers heel wat hinder en overlast met zich mee brengen. Om de negatieve economische impact voor de handelaars in de getroffen straten te beperken voerde Pars Pro Toto een service design traject uit in opdracht van Stad Gent en Ministry of Makers.

Tijdens dit co-creatief proces werd de te verwachten hinder in kaart gebracht en werden verschillende oplossingen aangereikt om deze te beperken. Dit enerzijds door in te zetten op een mix van goede communicatie naar alle stakeholders toe en doelgerichte events die de aandacht trekken van de pers. Maar anderzijds ook door extra faciliteiten aan te bieden voor shoppers en retailers en speciale aandacht te besteden aan de netheid en toegankelijkheid van de werf. De implementatie is voorzien van midden 2015 tot eind 2017.

©2010-2011 Font Squirrel. All rights reserved.