full service design agency
CONTACT NL | EN
PARS PRO TOTO werd door Plan C Transitienetwerk gevraagd om als iMade projectpartner gestalte te geven aan een nieuwe toekomstvisie op fysieke retail en winkelinrichting. Uitgaande van de Vlaamse context, met focus op de maakindustrie en met aandacht voor concepten zoals 'circulaire economie', 'duurzaam materiaalgebruik', 'nieuwe businessmodellen' en 'lokale verankering van productie en dienstverlening'. 

Dit proces verliep volgens een pull-strategie. We vertrokken vanuit een visie op de toekomst van een sector om in retrospect de (mogelijke en wenselijke) rol van het specifieke klantbedrijf te definiŽren. Het eindresultaat is een set concrete, innovatieve, schaalbare en moduleerbare winkelconcepten, gebaseerd op een mix van toekomstgerichte retailconcepten. 

De gevoerde proceslogica is generiek. We staan klaar om onze expertise ook ten dienste te stellen van uw bedrijf. Ongeacht uw sector of in welke positie u zich vandaag binnen uw sector bevindt.

©2010-2011 Font Squirrel. All rights reserved.