full service design agency
CONTACT NL | EN
De European Private Equity and Venture Capital Association is het grootste Europese netwerk in de private equity-sector. Het biedt de bedrijven die er deel van uitmaken een uitgebreide waaier aan diensten aan, zoals opleidingscursussen. EVCA vroeg Pars Pro Toto en WS om een "Foundation Course for Support Staff" te ontwikkelen. 

De bedoeling van die cursus is om personeelsleden in private equity-bedrijven - die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het beheer van investeringen - te helpen om de sector beter te begrijpen. De cursus is een simulatieoefening die een volledige dag in beslag neemt. Samen met de mensen van EVCA doorlopen teams alle fasen van een fondsenwervings- en investeringsproces, waarbij ze een optimaal rendement voor hun investeerders trachten te verkrijgen. 

Er werd ernaar gestreefd om de logica van durfkapitaal- en private equity-investeringen zo waarheidsgetrouw mogelijk na te maken. Het resultaat is een leuke en intense leerervaring waarbij de deelnemers een beter inzicht krijgen in de drijfkrachten van de industrie. Dankzij die nieuw vergaarde kennis kunnen werknemers van de helpdesk nog beter hun steentje bijdragen tot de doelstellingen van het bedrijf.

©2010-2011 Font Squirrel. All rights reserved.