Design for Society

The future will be better than the present

Ook in de non-profit en de publieke sector - denk aan overheden, zorg en toerisme - is innovatie cruciaal. Rode draad? Human-centered design. Ofwel: Discover, Develop and Deploy. Eerst via participatieve processen inzichten verwerven in verschillende stakeholders: burgers, werknemers, bezoekers, patiënten of kwetsbare doelgroepen. Vanuit deze input nieuwe oplossingen ontwikkelen en dan de haalbaarheid checken. Met maar 1 doel: een betere wereld voor iedereen.
Design for Public services

Hoe word je als overheid klantgerichter? Hoe mensen beter en effectiever bereiken? En hoe de organisatie van je dienstverlening daartoe aanpassen? Wij ontwikkelen op participatieve wijze tools om jouw organisatiecultuur klantvriendelijker te maken. Concreet? We gaan aan de slag met o.a. persona’s, customer journey mappings, service blueprints, en meer…

Design for Public space

Openbare ruimte, architectuur en inrichting zijn instrumenteel aan een goede publieke dienstverlening en een optimale gebruikerservaring. Voorafgaand aan een infrastructuurproject moet de dienstverlening zelf in vraag worden gesteld. We kijken door de ogen van jouw gebruiker en stemmen nieuwe ruimtelijke concepten hierop af.

Design for Social Impact

Wat heeft een mens nodig voor een beter leven? Dat is het vertrekpunt van elk innovatieproces. Bij Sociale innovatie gaan we een stapje verder. We graven naar wat anders en beter moet voor de meest kwetsbaren. Onze oplossingen zijn het resultaat van participatieve processen waarbij verschillende stakeholders worden betrokken.

Interesse in een gesprek?

Meer impact met je dienstverlening?