Design for Sustainability

Repairing the future

De toekomst is circulair. Alles wat we doen - al 25 jaar - toetsen we af aan dit principe. Hoe slimmer omgaan met onze resources? Maar ook: wat zijn sociale aspecten van duurzaamheid? We staan mee aan de wieg van verschillende eco en sustainability tools. Gewaardeerd door andere ontwikkelaars, over landsgrenzen heen. Maar ook door bedrijfsleiders die openstaan voor een duurzaam beleid. Gebruiken we ze ook zelf? Vanzelfsprekend. We zijn experts in duurzaamheid op vele niveau’s, in het ontwikkelen van duurzame producten en in communicatie over duurzaamheid.
Recycling Equipment

In- en outdoor units voor het inzamelen van batterijen, kleine elektrische apparaten en TL lampen:

- Analyse
- Designstrategie
- Concept
- Uitwerking en engineering
- Productie

ONTDEK DE BEBAT CASE
Recycling communication

- B2B en B2C communicatietools
- Infographics, print, video, …
- Beursstanden
- Interactief bezoekerscentrum

Tools for Sustainability

- Ontwikkelen van sustainability tools (generiek en custom made)
- In company training
- Open training
- Begeleiden van innovatieprocessen
- Bewaken van duurzaamheidsdoelstellingen

Service design for Sustainability

- Duurzaamheidsanalyse life cycle (sourcing - end of life)
- Duurzaamheidsanalyse 5 capitals (natural, social, financial, intellectual, human capital)
- Ideation workshops
- Strategische framing
- Begeleiding innovatieprojecten

Interesse in een gesprek?

Duurzame partner nodig?