Bebat

Inzamelsysteem en displays

Bebat innoveert met een aangepast inzamelsysteem voor batterijen met nieuwe inwerpdisplays en recipiënten.
Een grote sprong vooruit wat betreft gebruiksgemak en veiligheid.
Onze opdracht
 • Service design: optimalisatie van de volledige inzamelflow van inworp tot gesorteerde batterij.
 • Product design: ontwerp en productie van nieuwe / aangepaste recipiënten en inzameldisplays.
 • Brand design: ontwerp van de display graphics / fotoshoots / ontwerp beeldbank / ontwerp handleidingen.
Het project

Bebat zamelt batterijen in op bijna 24.000 inzamelpunten in België. In deze inzamelpunten komen per definitie alle mogelijke soorten batterijen samen: een mix van gebruikte, fout gebruikte, beschadigde batterijen... In deze mix van batterijen ontstaan er steeds meer risico’s, die vandaag groter zijn dan enkele jaren geleden.

Daarom investeert Bebat in nieuwe, veiligere recipiënten die voorzien zijn van een actief IOT gestuurd monitoringssysteem. Dit wordt aangevuld met een gasbeheer- en filtersysteem waardoor ze maximaal beschermen tegen deze risico's.

De hele flow van bij de consument thuis tot aan de gesorteerde fractie is grondig hervormd.
Dit heeft geresulteerd in een ecosysteem aan gebruiksvriendelijke en veilige recipiënten dat in de loop van 2021 wordt uitgerold over alle locaties.

Herkenbare inzamelpunten

De Bebat inzamelpunten worden opgedeeld in verschillende kanalen; Retail, Scholen, Recyparken & Bedrijven. 

Hierbij heeft elk kanaal zijn eigen beperkingen en potentiële risico’s. Vanuit doorgedreven risicoanalyses hebben we voor elk kanaal samen met het Bebat team gepaste tools en procedures ontwikkeld en aan zware testen onderworpen.

De kern van deze oplossing start met de omschakeling van de alom gekende groene Bebat plastic HDPE vaten naar stalen vaten. Dat lijkt een evidentie, maar dit zet wel het huidige inzamelsysteem op z’n kop.

Afhankelijk van het kanaal; Retail, Scholen of Recypark wordt het vat voorzien van een aangepast veiligheidsdeksel. Deze deksels vormen de synthese van ons onderzoekstraject en bundelen een aantal functies tot een totaaloplossing:

 • vlotte doorvoer van de batterijen in de inzameldisplay
 • mechanische afsluitkleppen die als vlamdover werken
 • een custom designed IOT-oplossing voor monitoring:
  • vulgraad monitoring zorgt voor een optimale logistiek
  • detectie van incidenten in een vroeg stadium door temperatuur monitoring
  • locatiebepaling van ieder recipiënt

Bij ophaling van de volle inzamelvaten wordt het actieve telemetriedeksel vervangen door een transportdeksel met overdruksysteem en vlamdovende filter. 

Vele iteraties hebben geleid tot een bijzonder eenvoudige oplossing waarvoor nu een patentaanvraag is ingediend.

Zo voorzien we een enorme toename in veiligheid doorheen de hele keten van de batterij inzameling.

Interesse in samenwerking?

Op zoek naar een partner om je merk een boost te geven? Benieuwd naar onze aanpak?